Politica privind sclavia și traficul de persoane

Angajamentul nostru

Sclavia și traficul de persoane rămân un păcat ascuns pentru societatea noastră globală. Cu toții avem responsabilitatea de a fi atenți la riscurile, oricât de mici ar fi, în afacerea noastră și în lanțul de aprovizionare mai larg.

Politica Grupului Taxback este de a ne desfășura toate activitățile într-un mod onest și etic și de a respecta toate legile aplicabile. Ne străduim să ne asigurăm că nici sclavia modernă, nici traficul de persoane nu susțin lanțul nostru de aprovizionare sau afacerile noastre; acest obiectiv este implicit în politicile și procedurile noastre. Avem o abordare de toleranță zero la încălcările legilor anti-sclavie și a celor privind traficul de persoane. Dacă se constată încălcări ale acestor legi în cadrul lanțului nostru de aprovizionare, vom sprijini organizațiile, după caz, pentru a asigura respectarea legislației aplicabile.

Procese de diligență pentru sclavie și trafic de persoane

Grupul Taxback are toleranță zero față de sclavie și trafic de persoane. Ne așteptăm ca toți cei din lanțul nostru de aprovizionare și contractanții să respecte aceste valori.

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să dispună de politici și procese adecvate anti-sclavie și anti trafic de persoane.

Grupul Taxback se angajează să acționeze profesional și cu integritate în toate relațiile sale comerciale și relațiile la nivel global. Pentru a identifica și a reduce riscul, efectuăm periodic audituri ale lanțului nostru de aprovizionare.

Instruire

Echipa de conducere este responsabilă pentru conformitatea în cadrul departamentelor respective și în relațiile lor cu furnizorii.

Toți angajații primesc o inițiere în activitatea noastră în care sunt prezentate politicile, procedurile și așteptările noastre. Instruirea și practicile noastre sunt revizuite periodic pentru a ne asigura că cei care lucrează cu furnizorii sunt conștienți de cerințele noastre.

Raportarea suspiciunilor de sclavie

Toți angajații și directorii din cadrul Grupului Taxback au obligația legală de a raporta luarea la cunoștință sau suspiciunile de sclavie sau trafic de persoane. Orice suspiciune sau luare la cunoștință a unui caz de sclavie sau trafic de persoane trebuie raportată imediat Directorului responsabil cu conformitatea pentru a stabili ce acțiune este necesară, dacă este cazul. Dacă problema raportată se referă, de asemenea, la cunoașterea sau suspiciunea de spălare de bani sau finanțare a terorismului, un raport ulterior va fi prezentat ofițerului raportor privind spălarea banilor (MLRO).

Directorii și angajații care exprimă îngrijorări legate de sclavie sau trafic de persoane cu bună credință pot face acest lucru fără teama discriminării sau a represaliilor. Aceste dispoziții nu înlocuiesc nicio cerință legală de raportare sau divulgare. În cazul în care există cerințe și proceduri legale de raportare, acestea trebuie respectate pe deplin.

Îngrijorările pot fi, de asemenea, subliniate extern la Linia de asistență pentru sclavia modernă. Detaliile sunt prezentate mai jos:

https://modernslaveryhelpline.org/

+0800 0121 700

Această declarație este făcută în conformitate cu secțiunea 54(1) din Legea sclaviei moderne din 2015 și constituie declarația companiei privind sclavia și traficul de persoane.